top-shadow
text logo
Velkommen til Ashanilaya Barnehjem!

20 G Cross, Ejipura Main Road, Vivek Nagar, Bangalore - 560047, India

Vi er lokalisert i storbyen Bangalore, hovedstaden i delstaten Karnataka, en av de sørligste statene i India. Selv om det sørlige India er kjent for et svært varmt klima, har vår delstat frodige grønne elvedaler og en kystlinje med mange vakre strender.

Formål

Vårt formål er å gi nytt håp og skape en ny framtid for foreldreløse - og andre sårbare, hjemløse barn som ingen ivaretar, og som ikke har noen andre steder å være.

For å oppnå vårt mål, tilbyr vi et miljø med psykososial støtte der barn skal føle seg ønsket, kan forestille seg en bedre framtid for seg selv og ha tro på at drømmene kan bli til virkelighet!

Vårt barnehjem ble grunnlagt i 2001 med følgende formål:
  • At barna føler seg ønsket og elsket!
  • Sørge for et trygt og sikkert miljø!
  • Gi veiledning og støtte!
  • Oppmuntre til sunne vaner og humanistiske verdier!
  • Gjør det mulig for barna å forestille seg en bedre fremtid for seg selv!
  • Gi en helhetlig utdanning!
Kart over India med delstaten Karnataka og byen Bangalore - der Ashanilaya Barnehjem er lokalisert
Ashanilaya Main BuildingHovedbygningen til
Ashanilaya Barnehjem
Glade barn ved Ashanilaya Barnehjem

De ansatte på Ashanilaya Barnehjem er svært erfarne og dedikerte i forhold til sitt arbeid. Gjennom hardt arbeid og generøsitet fra barnehjemmets støttespillere har de klart å redde livet til mange barn. Gjennom vårt medlemskap i SevaChildren håper vi å nå ut til stadig nye grupper av givere

Alle barn som bor på Ashanilaya Barnehjem er enten foreldreløse, har blitt forlatt av sine foreldre eller har slektninger som ikke er i stand til å gi dem tilstrekkelig omsorg. Analfabetisme, dårlige sanitærforhold, manglende bolig, sykdom, fattigdom og et usikker miljø bidrar til at mange barn har behov for omsorg.

Barnehjemmets lekeplass
På vei til skolen!
Det er viktig å gjøre lekser også etter skoletid
Nestleder I SevaChildren og barn ved barnehjemmet
Barn ved barnehjemmet utfører tradisjonell indisk dans!
Barn ved Ashanilaya Barnehjem
Ashanilaya barn spiser frokost

bootom-img-corner