Thank you for visiting

We are working at finalizing these pages.
Please check back after September 21st to visit our Norway affiliate’s web pages.

If you have any questions about our Norway affiliate, you may contact our founder:
Rick Carlton at rcarlton@childaidorganization.org.

Alle felt må fylles ut
Navn:
Din E-post adresse:
Subject:
Kommentarer:
 
top-shadow
SevaChild Norway text logo
Kontakt med oss

SevaChildren

er en norsk organisasjon med hovedkontor i Oslo. Vårt verdigrunnlag bygger på like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og sosial status.

Organisasjonen ble etablert i 2011 med det formål å bekjempe barnefattigdom i India. Vi består av to selvstendige avdelinger:

 1. SevaChildren med hovedkontor i Oslo er paraplyorganisasjonen
 2. SevaChildren India med hovedkontor i Bangalore, India fungerer som organisasjonens forlengede arm og implementerer alle våre utviklingsprosjekter.

SevaChildren sitt fokus er India hvor de fleste av verdens foreldreløse barn bor.

 • 80 millioner av verdens 143 millioner foreldreløse barn lever i India. Dette tilsvarer nesten 16 ganger hele befolkningen i Norge.
  Kilde:
 • 43% av Indiske barn under fem år er moderat eller alvorlig undervektige.
  Kilde:
 • 14% av Indiske barn mellom 5 og 14 år blir brukt som barnearbeidere.
  Kilde:
 • Fem millioner barn er blitt solgt til prostitusjon.
  Kilde:

Har du spørsmål? Eller ønsker du å kontakte oss!

Telefon: 47 38 70 27
E-post: post@sevachildren.org

SevaChildren
Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo
Besøksadresse:
Velkommen til SevaChildren i Mikrobølgen 6 A i Oslo
 • Visjon Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India Vårt formål er å bedre levekår for barn i India. Dette gjør vi gjennom:
  • Fjernadopsjonsprogram
  • Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid
"Lær som om du skulle leve evig. Lev som om du skulle dø i morgen."

– Mahatma Gandhi

meet our children meet our children Give One Dollar Save a Child's Life Donate
bootom-img-corner