Thank you for visiting

We are working at finalizing these pages.
Please check back after September 21st to visit our Norway affiliates web pages.

If you have any questions about our Norway affiliate, you may contact our founder:
Rick Carlton at rcarlton@childaidorganization.org.

Alle felt må fylles ut
Navn:
Din E-post adresse:
Subject:
Kommentarer:
 
top-shadow
SevaChild Norway text logo
Kontakt med oss
Familiearbeid er en integrert del av fjernadopsjonsprogrammet.

Vår filosofi er at vi ikke kan arbeide effektivt med barna uten at vi også involverer hele familien. Gjennom barna når vi hele familien og gjennom familien når vi hele lokalsamfunnet. Barn lever ikke isolert men er en integrert del av familien som igjen er en del av lokalsamfunnet. Derfor kan ikke utviklingsarbeid som omfatter barn bli gjort uten at arbeidet også omfatter familien som barnet hører til og samfunnet som familien lever i.

Hva gjør vi:

 • Mindre reparasjon av boliger
 • Støtte i spesielle tilfeller til familier som er i krise:
  • Mat
  • Helsetjenester
 • Hjemmebesøk hos familier
 • Familierådgivning
 • Foreldremøter
 • Ferdighetsopplæring og sikring av arbeidsplasser for foreldre og søsken
 • I de fleste tilfeller hjelper vi også familier med å:
  • Skape bærekraftige arbeidsplasser:
  • Oppdrett av geiter
  • Oppdrett av kyr
  • Etablering av små handelsforetak
  • Støtte til innkjøp av jordbruksmateriell

Rundt 10% av fjernadopsjonsbudsjettet blir brukt på familiearbeid.

 • Visjon Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India Vårt formål er å bedre levekår for barn i India. Dette gjør vi gjennom:
  • Fjernadopsjonsprogram
  • Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid
"Verden kan dekke menneskenes behov, men ikke deres begjær."

- Mahatma Gandhi

Meet our children Donate
bootom-img-corner