top-shadow
SevaChild Norway text logo
Kontakt med oss
FN's bærekraftsmål nr. 3: God helse

Helse og fattigdom har ofte en sammenheng. Selv om god helse er en menneskerett, er det langt fra en realitet i India. Det er fortsatt langt igjen før alle mennesker i India kan leve et verdig liv, med god helse. Eksempelvis hadde India verdens tredje største HIV epidemi I 2015. Fattigdommen må bekjempes, helsebringende tiltak må igangsettes og bærekraftig utvikling må etableres

Vi reserverer ca. 5% av vårt fjernadopsjonsbudsjett for å sikre at nødvendige helsetjenester blir gitt til barn og voksne i våre arbeidsområder.

Mangel på vitamin A kan forårsake blindhet, svekkelse av immunforsvar og hemming av vekst. Sammen med vår amerikanske samarbeidsorganisasjon SevaChild har vi satt fokus på vitamin A som en integrert del av fjernadopsjonsprogrammet.

Vitamin A kapsler distribueres over hele India til barn under 5 år. I tillegg distribueres ulike vitaminer til ammende mødre.

  • Visjon Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India Vårt formål er å bedre levekår for barn i India. Dette gjør vi gjennom:
    • Fjernadopsjonsprogram
    • Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid
"Lær som om du skulle leve bestandig, lev som om du skulle dø i morgen"

- Mahatma Gandhi

Meet our children Donate
bootom-img-corner