Alle felt må fylles ut
Navn:
Din E-post adresse:
Subject:
Kommentarer:
 
top-shadow
SevaChild Norway text logo
Kontakt med oss
Nyhetsbrev nr. 1 – 2020 (redaksjon avsluttet 25.09.2020)
(Total Views: 45)

In India, Covid-19 pushes poorest children into work

Nyhetsbrev nr. 1 – 2020 (redaksjon avsluttet 25.09.2020)

2020 ble ikke helt det året vi hadde forestilt oss. Koronapandemien resulterte i nedstengte samfunn, en smittespredning vi ikke har sett i vår levetid, frykt og engstelse blant befolkningen, osv. osv. Midt oppe i dette arbeidet vi blant mennesker i India som hadde det verre: nedstengte arbeidsplasser og tap av inntekt (her var det ikke noe NAV å gå til), en regjering med mangelfulle helsetilbud, dagarbeidere som måtte gå til fots tilbake til sine respektive landsbyer, mat- og vannmangel, mangel på sanitærutstyr i forbindelse med pandemien, osv. osv.
Fra midten av mars måned i år satte SevaChildren – i samarbeid med SOTE i England (Salt of the Earth), Mother Foundation US i Amerika, SevaChildren India og enkeltgivere fra hele verden – i gang med et omfattende hjelpearbeid i alle våre arbeidsområder.
Selv om vi er små i norsk sammenheng kan vi vise til imponerende tall i felt:

1.    Innsamlet covid-19 (til dato): kr. 463.310,-
2.    Varme måltider utdelt til ~ 180.000 personer i våre arbeidsområder
3.    Matrasjoner utdelt til ~ 82.500 personer i våre arbeidsområder
4.    ~ 60.000 liter renset og filtrert vann utdelt i våre arbeidsområder
5.    1.000 såper utdelt i våre arbeidsområder
6.    1.000 antibac enheter utdelt i våre arbeidsområder
7.    1.000 munnbind utdelt i våre arbeidsområder
8.    Økonomisk nødhjelp på kr. 550,-/hver til 250 familier i våre arbeidsområder
9.    Alle barn i våre programmer som går på videregående skole har fått støtte på kr 30,-/hver til installasjon av dekoder for fjernundervisning
10.    Midlertidig ansettelse av lærere for å gi ekstraundervisning til barn i alle våre arbeidsområder. Etter undervisningen får alle barna et ekstra måltid mat

Som eneste organisasjon i våre arbeidsområder i India fortsetter vi selvsagt arbeidet i forbindelse med koronapandemien så lenge pengebeholdningen fra våre givere rekker! På grunn av pandemien har vi allerede oppdaget skolebarn som er sendt ut for å årbeide – og tenåringsjenter som på grunn av manglende beskyttelse nå er gravide.
Les litt fra internasjonal medier om koronapandemien i India:

1.    ‘Lionhearted’ Girl Bikes Dad Across India, Inspiring a Nation - The New York Times
2.    What the Coronavirus Means for Future of India | Time
3.    India’s ‘Maximum City’ Engulfed by Coronavirus - The New York Times

 

Litt om arbeidet ellers til SevaChildren


Flere og flere barn i våre programmer får støtte fra faddere. Dette er vi glade for. Men, vi kan ikke hvile på våre laurbær – vi trenger stadig flere faddere, og det kan du hjelpe oss med. Om vi alle bare kan verve en fadder hver, vil mange flere barn kunne få oppfylt drømmen sin om skolegang. Tar du utfordringen? Da kan du hjelpe en venn, naboen eller andre med å registrere seg her:

Bli fadder hos SevaChildren

 

I 2016 startet vi rehabiliteringen av barnehjemmet «Ashagram» i delstaten Tamil Nadhu. Vi har i rehabiliteringsperioden hatt ulike innsamlingsaksjoner, og gjennom trofaste givere over hele verden har vi totalt samlet inn kr. 112.946,- til rehabiliteringsarbeidet. Vi kan når vi vil, selv om vi er små!

 

Du kan bidra til rehabiliteringen av barnehjemmet her!

 

Hva har vi ellers fokusert på i våre arbeidsområder?

Etter at den første pandemibølgen har roet seg noe, har SevaChildren bland annet fokusert på:

1.    Å hjelpe landsbybebore som er i den ytterste nød med å forsøke å finne arbeid, da   

       mange av dem er dagarbeidere hvor jobbene har forsvunnet.

2.    Vi forsøker også å hjelpe landsbybebore mot grådige utleiere slik at de fortsatt kan ha 

       et sted å bo inntil de finner ny jobb.

3.    I tillegg arbeider vi også med:

3a.  Begrensning av vold mot kvinner i hjemmet. Ved vårt barnehjem «Ashagram» i   

         delstaten Tamil Nadhu har vi også opprettet et midlertid mottak for kvinner som er     

         særlig utsatt for vold i hjemmet. Her kan de føle seg trygge mens våre sosialarbeidere

         arbeider med familien.

3b.   Støtte til barn som, på grunn av stengte skoler, har mistet lunsjmåltidet sitt (som for

         mange er det eneste sikre daglige måltidet).
    

3c.   Minimering av at barn i skolealder blir tatt ut av skolen for å arbeide.
    

3d.   Gjennom ulike finansinstitusjoner hjelpe landsbybeboere med lån slik at de kan

          forsørge sine familier – inntil de igjen finner arbeid.
    

3e.    For enkelte familier som har egen jord har vi også gitt geiter/kyllinger slik at de kan

          komme i gang med livene sine igjen.
    

3f.    Vi forsøker også å få flere familier til å starte opp med kjøkkenhager slik at grønnsaker

         kan være tilgjengelig uten særlige kostnader. 

2020 ble altså året da ingenting ble som planlagt. SevaChildren India sine krefter har vært maksimalt utnyttet for å redde liv i denne perioden.

Vi håper derfor at det gjenværende av 2020 vil gi oss tid til også å videre fokusere på andre aktiviteter som normal skolekontakt, helsesjekker generelt, riktig ernæring, utvikling av både familier og lokalsamfunn og normal drift av våre 2 barnehjem i Bangalore og Tamil Nadhu.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt kan du gi ditt bidrag her

 

HAR VI DIN RIKTIGE E-POST ADRESSE?
All vår kommunikasjon til faddere og støttespillere foregår elektronisk. Derfor er vi avhengig å ha oppdaterte registre!
Min e-post adresse

 

Vårt formål er å bedre levekår for barn i utviklingsland. Dette gjør vi gjennom:
  • Fjernadopsjonsprogram
  • Støtte til indiske barnehjelpsorganisasjoner
meet our children meet our children Donate
bootom-img-corner