Alle felt må fylles ut
Navn:
Din E-post adresse:
Subject:
Kommentarer:
 
top-shadow
SevaChild Norway text logo
Kontakt med oss

Styret i SevaChildren (IBHN)

Styret i SevaChildren er organisasjonens høyeste myndighet og er ansvarlig for å påse at organisasjonen blir drevet etter gjeldende vedtekter og instrukser. Styret består av minst 3 valgte styremedlemmer og 2 valgte varamedlemmer.

Styret i SevaChildren ansetter daglig leder som er tilstede på alle styremøter og årsmøter I organisasjonen.

Daglig leder i SevaChildren Daglig leder og grunnlegger:
Lars-Johan Johnsen
Mobiltelefon: 47 38 70 27
E-post: ljohnsen@sevachildren.org
Valgt styre i SevaChildren Styreleder:
Ola Grønn-Hagen
Mobiltelefon: 90 66 10 43
E-post: gronn-hagen@sevachildren.org
Nestleder i styret:
Morten S. Henriksen
Mobiltelefon: 97 14 76 67
E-post:mortens.henriksen@sevachildren.org
Styremedlem:
Lars-Eirik Johnsen
Mobiltelefon: 48 08 11 85
E-post: lars-eirik.johnsen@sevachildren.org
Varamedlem:
Astrid Strøm
Mobiltelefon 95 74 42 56
E-post: astrid.stroem@sevachildren.org
Styremedlem:
Inger Sylvia Johannesson
Mobiltelefon: 98 22 95 37
E-post: isj@sevachildren.org

SevaChildren arbeider tett sammen med sin indiske søsterorganisasjon "SevaChildren India" som har sitt hovedkontor i Bangalore, India..

Styret i SevaChildren India Styreleder:
Asha Chetan
Mobiltelefon: 00 91 9980599981
E-post: asha@sevachildren.org
Styremedlem:
Viswanathan Gopal
Mobiltelefon: 00 91 9902680717
E-post: vg@sevachildren.org
Styremedlem:
Aparna Sarkar
Mobiltelefon: 00 91 8867578697
E-post: aparna@sevachildren.org
Styremedlem:
Elizabeth V. P.
Mobiltelefon: 00 91 8792224797
E-post: elizabeth@sevachildren.org
Styremedlem og grunnlegger:
Lars-Johan Johnsen
Mobiltelefon: 47 38 70 27
E-post: ljohnsen@sevachildren.org
Styremedlem:
Inger Sylvia Johannesson
Mobiltelefon: 98 22 95 37
E-post: isj@sevachildren.org
Styremedlem:
Dr. J. L. Fernandes
Mobiltelefon: 00 91 988 061 6972
E-post: jfernandes@sevachildrenindia.org
  • Visjon Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India Vårt formål er å bedre levekår for barn i India. Dette gjør vi gjennom:
    • Fjernadopsjonsprogram
    • Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid
"Nesten alt du gjør vil vise seg å være uvesentlig, men det er svært viktig at du gjør det"

– Mahatma Gandhi

meet our children meet our children Give One Dollar Save a Child's Life
bootom-img-corner