top-shadow
SevaChild Norway text logo
Kontakt med oss
Logg Inn

Visjon Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India Vårt formål er å bedre levekår for barn i India.

Dette gjør vi gjennom:
  • Fjernadopsjonsprogram
  • Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid
Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er.

Mahatma Gandhi

Fjernadopter et barn
Bhavya Sonigowda
DOB: 2 Jan, 2008
Trichana K. Rajappa
DOB: 7 Apr, 2005
Dhanalakshmi
DOB: 19 May, 2005
Shalini Swaminathan
DOB: 7 Apr, 2007
Nadeem Shabuddin
DOB: 28 Jan, 2008
Kavitha Ramakrishna
DOB: 6 Feb, 2005
Bhanupriya Manohar
DOB: 25 Nov, 2014
Nagaveli
DOB: 25 Aug, 2010
bootom-img-corner