top-shadow
SevaChild Norway text logo
Logg Inn

Visjon Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India Vårt formål er å bedre levekår for barn i India.

Dette gjør vi gjennom:
  • Fjernadopsjonsprogram
  • Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid
Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er.

Mahatma Gandhi

bootom-img-corner