top-shadow
SevaChild Norway text logo
Logg Inn

Visjon Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India Vårt formål er å bedre levekår for barn i India.

Dette gjør vi gjennom:
  • Fjernadopsjonsprogram
  • Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid
Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er.

Mahatma Gandhi

Fjernadopter et barn
Shalini Swaminathan
DOB: 7 Apr, 2007
Nagaveli
DOB: 25 Aug, 2010
Quadeera Unnisa
DOB: 14 Jul, 2017
Vijayalakshmi
DOB: 2 Feb, 2012
Zabiya Kowser
DOB: 27 Sep, 2014
Gopi Reddy
DOB: 10 May, 2008
bar
DOB: 21 Jan, 2021
Zoya Shabeer Ahmed
DOB: 7 May, 2019
bootom-img-corner